MEMBERS

Professor

Associate Professor

Assistant Professor

 • Mingjun JIANG
 • Shaopeng HU

Designated Assistant Professor

 • Sushil RAUT (Digital Manufacturing Education and Research Center)
 • Kohei SHIMASAKI (Digital Manufacturing Education and Research Center)

Researcher

 • Ananta Adhi WARDANA
 • Atul Kumar SHARMA (Digital Manufacturing Education and Research Center)

Univ. Educational Administrator

 • Yukari KANEYUKI (Digital Manufacturing Education and Research Center)
 • Michiko KANZAKI

Secretary

 • Rumi HORIUCHI
 • Arisa TOMURA

Ph.D. Students

 • Deepak KUMAR
 • Maozheng XU
 • Kenji TAJIMA
 • Qing LI
 • Feiyue WANG
 • Mengjuan CHEN

Master Course Students

 • Noriki HIRATA
 • Hiroki NAKASHIMA
 • Takashi FUJIMOTO
 • Yuta NAKAGAWA
 • Yusuke KOTAMA
 • Masaru ITO
 • Tetsuya MAKINO
 • Yuanhao BAO
 • Zihan ZHANG
 • Heng ZHOU
 • Atsuya TATEISHI
 • Kazuya ADACHI
 • Syun YOJIMA
 • Kenta IKEGAYA
 • Hiromichi KAWAHARA
 • Masaki HIMESHIMA
 • Ziyuan MENG
 • Jinrun ZUO
 • Hao DUAN
 • Jiahua WANG
 • Rongrui WU

Undergraduate Students

 • Hiroyuki TAKAHASHI
 • Kentaro HIRATA
 • Hayato OOTSUBO
 • Banri KISHIBE
 • Yuki YAMANA
 • Fujian DING
 • Kotaro MURAKAWA
 • Kotaro FUJITA
 • Masato NAKATA

Research Students

 • Junhao LI
 • Zhaoyu ZHOU